Umat Islam Tak Pernah Kalah Dan Terbelenggu ...?

"Orang-orang Yahudi berkata: "Tangan Allah terbelenggu"  sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu dan merekalah yang dila'nat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu.

Tidak demikian, tetapi kedua-dua tangan Allah terbuka; Dia menafkahkan sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sungguh-sungguh akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan di antara mereka.

Dan Kami telah timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan Allah memadamkannya dan mereka berbuat kerusakan dimuka bumi dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan"

Islam Kalah Dan Terbelenggu ........? Tidak sama sekali umat Islam dan Agama Allah Tidak Pernah Kalah, Sebagian yang mungkin berpendapat bahwa islam kalah dan terbelenggu , bagi saya Tidak .........!! Islam dan Agama Allah Tidak Pernah Kalah, sekalipun di dunia ini tinggal hanya 1 manusia saja yang berpegang teguh pada Agama Allah Subhanahu Wata'ala Islam dan Agama Allah Tidak pernah kalah.

Bagaimanapun manusia itu berbuat Islam dan Hukum Allah tidak pernah kalah dan tidak pernah terbelenggu. Allah Subhanahu Wata'ala selalu menang tidak pernah tidak , Itulah Janji Allah Subhanahu Wata'ala. Islam bukan milik manusia saja Agama Dan Hukum Allah Tidak Hanya Milik manusia, akan tetapi milik seluruh Alam. Langit dan Bumi selalu bertasbih dan menuruti kehendak Allah Subhanahu Wata'ala, Burung dan Pepohonan serta apa yang ada di langit dan dibumi, semuanya tunduk dan berserah diri kepada Nya. 


"Dialah Allah Yang Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang Membentuk Rupa, Yang Mempunyai Asmaaul Husna. Bertasbih kepadaNya apa yang di langit dan bumi. Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Al Hasyr : 24

Umat Islam Tak Pernah Kalah , Islam bukan hanya manusia akan tetapi milik seluruh alam, Ketika kebanyakan manusia sudah ingkar kepada hukum Allah , maka langit dan bumi tidak akan tinggal diam, seluruh apa yang ada dilangit dan dibumi tidak akan tinggal diam. mereka juga akan ikut berjuang untuk menghancurkan umat yang ingkar dan tidak menggunakan hukum Allah.

Itulah Janji Allah , Dan Allah Tidak menyalahi Janji - Nya.

Wallahu A'lam

No comments:

Post a Comment