Susahnya Cari Imam Mahdi

Cerita tentang imam Mahdi yang sangat simpang siur serta banyak sekali versinya (terlalu banyak pendapat dan penafsiran), menimbulkan banyak persepsi di seluruh lapisan serta golongan masyarakat dunia, baik muslim maupun non-muslim khawatir bahkan ketakutan karena mereka merasa terancam terkuak kesalahannya.

Sebenarnya tidak menjadi masalah kapan, dimana dan bagaimana kedatangan imam mahdi selain menjadi kabar gembira akan datangnya seorang pemimpin yang akan mengembalikan kejayaan, kebesaran serta keagungan islam agama dari Allah. Paling tidak hal tersebut dapat membuat kita kembali mengingat Islam yang pernah mencapai puncak kejayaannya pada zaman Rasulullah, yang kemudian menjadi terpuruk sebab digerogoti oleh segala macam masalah yang muncul.

Masa imam Mahdi adalah masa yang diberikan Allah atas permintaan Rasulullah, demi seluruh ummatnya agar mendapatkan kesempatan dalam naungan kehidupan Islam yang rahmatan lil alamin. Ratusan Tahun sudah  kedatangan Imam Mahdi ini banyak ditunggu - tunggu oleh setiap muslim yang perduli dan percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wata'ala. Banyak sekali pertanyaan serta rasa penasaran bagi seluruh umat, apakah beliau benar terbukti ada dan akan muncul, ataukah semua itu hanya disusun oleh seseorang atas dasar khayalan belaka? 

Al-Mahdi orang yang diberi petunjuk dalam berbagai bidang, al-Mahdi berarti pemimpin yang melaksanakan syariat Allah dan berlaku adil terhadap rakyatnya tanpa membeda-bedakan, kita akan banyak menemukan pemimpin-pemimpin adil yang diberi petunjuk oleh Allah namun yang dimaksud dalam riwayat-riwayat hadits adalah al-Mahdi yang keluar di akhir zaman bersamaan dengan turunnya Isa al-Masih.

Imam Mahdi seseorang pemimpin yang memegang kendali umat, memimpin dengan landasan Islam, menebarkan keadilan di antara manusia, tidak ada satu sunnah Islam kecuali dia menegakkannya, tidak ada bid’ah kecuali dia memberantasnya pada saat itu. Umat mengecap nikmat di bawah kepemimpinannya yang belum pernah didengar sebelumnya. Beliau adalah seorang Muslim berusia muda yang akan dipilih oleh Allah s.w.t. untuk menghancurkan semua kezaliman dan menegakkan keadilan di muka bumi sebelum datangnya hari kiamat.

Aamiin

Wallahu A'lam

Ntar kasih tau saya ya.....!! Kalau ada kabar imam mahdi muncul  , kalau masih ada umur ^_^

No comments:

Post a Comment